Editorial

Situația actuală a refugiaților și imigranților continuă să fie una îngrijorătoare în toată Europa. Integrarea nu este un simplu proces aritmetic. Dimpotrivă, ea constituie o ecuație complicată care necesită efort și deschidere de ambele părți, atât din partea imigranților cât și a membrilor țării gazdă.

Conștienți de importanța integrării lingvistice ca premisă a integrării sociale, începând cu luna septembrie 2021, Centrul Cultural Arab din Sibiu a inițiat o campanie națională de oferire de cursuri gratuite de limba română imigranților veniți din țările arabe. Învățarea limbii române este primul pas către integrarea socio-culturală în societatea românească.

În numele Centrului Cultural Arab din Sibiu, țin să mulțumesc și să îmi exprim recunoștința față de activitatea desfășurată de către Miruna-Amelia Moise, Cristina-Elena Stancu, Ioana Ionescu și Perizat Nurkhanbekova – colaboratorii noștri care și-au asumat rolul de profesori de limba română celor peste patruzeci de imigranți din numeroase orașe din România care s-au înscris la aceste cursuri.

Încă o dată, Centrul Cultural Arab din Sibiu aduce în atenție condiția imigranților și refugiaților din Europa, cu accent special pe situația din România. În al doilea număr al revistei Arabica (primul pe anul 2022), prezentăm subiecte care merită citite și prin care să reflectăm la problemelor refugiaților și imigranților.

Din perspectiva psihologiei, Rebeca Andreescu discută în articolul pe care îl semnează efectele discriminării rasiale asupra arabilor în general și musulmanilor în mod special. Pe baza unei treceri în revistă a literaturii de specialitate dedicată acestei problematici, Rebeca arată modul în care discriminarea rasială subminează procesul de integrare a imigranților în societatea gazdă.

Dintr-o perspectivă socio-culturală, Fawzia G. Rehejeh reflectează asupra problemelor cu care se confruntă imigranții și suferințele pe care le îndură aceștia în timpul vieții și chiar și după moarte. Recenzând cartea lui Elif Shafik, 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World în lumina lucrărilor din sociologia morții, Fawzia discută statutul de marginal și impactul pe care inegalitățile sociale îl are asupra destinelor persoanelor defavorizate, cu accent pe condiția dominată a femeilor din societățile tradiționale ale țărilor din Orientul Mijlociu.

Maria Bobea ne împărtășește experiența ei personală trăită pe străzile din Cairo, purtându-ne pe trotuarele acestei metropole fascinante. Titlul articolului ei, „Șoferii de pe strada noastră”, este inspirat de cartea scriitorului egiptean Naghib Mahfouz, Băieții de pe strada noastră, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1988.

Ștefan Popa aruncă lumină asupra situației imigranților din Sibiu din perspectiva multiculturalismului și pluralității religioase. În articolul său, Ștefan arată cum Sibiul a devenit un oraș tot mai deschis alterității, iar în acest sens ne prezintă mărturiile unor imigranți de altă religie decât cea a majorității ortodoxe. Aceste relatări subliniază faptul că Sibiu este un centru urban deschis minorităților

Jurnalistul arab Anwar Dahaq aduce în discuție un subiect foarte important, anume situația femeilor arabe din țările Orientului Mijlociu. Mai exact, acesta prezintă situația dificilă în care se regăsesc femeilor yemenite. Investigația lui jurnalistică evidențiază deciziile arbitrare împotriva femeilor din partea autorităților acestui stat, care refuză să le elibereze un pașaport yemenit fără acordul explicit din partea unui tutore de sex masculin.

În final, Malaz Almasri ne împărtășește experiența și opinia sa despre societatea românească, despre dragostea poporului român pentru cafea și despre diferențele (dar și similaritățile) culturale dintre România și țările arabe. Dacă țările din Orientul Mijlociu sunt arse de soare iar popoarele arabe sunt popoare „fierbinți”, România are o climă temperată însă poporul român este unul cât se poate de călduros la suflet.

Toate aceste articole și subiecte tratează problemele minorităților și descriu statutul acestora în societățile gazdă în care trăiesc și se străduiesc să se integreze. Faptul că există astfel de societăți multiculturale ne amintește de importanța comunicării interculturale, a contactului între comunități diferite și a diversității sociale, care sunt necesare pentru a construi o societate puternică, sănătoasă, bazată pe înțelegerea reciprocă și respectul față de celălalt.

Fawzia G. Rehejeh

Președinte al Centrului Cultural Arab din Sibiu

%d bloggers like this: