Editorial

Globalizarea și fluxurile de migrație internațională au reconfigurat lumea în care trăim. Pe măsură ce granițele dintre statele naționale au devenit tot mai ușor de trecut, societățile (post)moderne s-au diversificat, iar multiculturalitatea a ajuns o realitate concretă. În România, Sibiul este unul dintre cosmopolite oraș din țară. Pe plan cultural, Sibiul se află în avangarda lumii artistice, iar din punct de vedere economic, orașul s-a dezvoltat substanțial în ultimele decenii.

Într-o astfel de lume globalizată și într-un astfel de oraș multicultural își caută locul și Centrul Cultural Arab din Sibiu. Demersurile formale pentru înființarea Centrului au fost inițiate la începutul anului 2021, iar din luna iulie, Centrul Cultural Arab din Sibiu este înscris oficial în Registrul Național al Organizațiilor Non-Guvernamentale din România. Centrul Cultural Arab din Sibiu este o organizație non-guvernamentală (ONG) cu caracter apolitic și non-religios. Acesta se adresează tuturor persoanelor interesate de cultura arabă – definită în cel mai larg sens posibil – indiferent de naționalitate, etnie, gen, vârstă, apartenență politică sau religioasă.

Revista Centrului Cultural Arab – Arabica – își propune să aducă cultura și civilizația arabă mai aproape de România. Aceasta va avea o apariție trimestrială, iar fiecare număr va urmări să aducă în atenția cititorilor aspecte ale culturii arabe, să relateze poveștile de viață ale unor oameni autentici – fie că sunt imigranți în România sau români implicați în lumea arabă – și să prezinte societatea și cultura românească imigranților arabi care locuiesc în țară.

Fawzia G. Rehejeh

Coordonatoare a Centrului Cultural Arab din Sibiu

%d bloggers like this: